6 lipca 2015 roku

poniedziałek, 06 lipca 2015 09:40 Wpisany przez Główny administrator

2 lipca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie odbyło spotkanie przedstawicieli samorządów wchodzących w skład Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

W ramach projekt pod nazwą „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” współpracowało 11 samorządów: Gmina Miejska Włodawa, Starostwo Powiatowe we Włodawie, oraz gminy: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki. Celem głównym projektu było określenie granic i potencjalnego kierunku rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy, opracowanie strategii rozwoju obszaru a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, promocja zintegrowanego /partnerskiego podejścia do problemów obszaru. Projekt zakończył się 30 czerwca.

Wiesław Muszyński jako przedstawiciel Gmina Miejska Włodawa – lidera WOF, zaproponował na poniedziałkowym spotkaniu, aby mimo zakończenia projektu kontynuować współpracę.

– Kontynuacja projektu WOF będzie korzystna dla samorządów wchodzących w jego skład, daje bowiem możliwość kontynuacji projektów zgłoszonych przez poszczególne samorządy i wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację – przekonywał W Muszyński.

Gminy zrzeszone dotychczas we WOF jednoznacznie potwierdziły chęć dalszej współpracy. W najbliższym czasie ma się odbyć kolejne tego typu spotkanie i podpisanie umowy określającej szczegółowe warunki współpracy.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Drukuj