Jesteś tutaj: Strona główna Zakładane rezultaty

Zakładane rezultaty, produkty realizacji projektu i trwałość projektu

Produkty projektu zwiększą szanse partnerskich JST na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Gminy będą dysponować dokumentacją techniczną (oszczędność środków finansowych), inwestycje zostaną starannie zaplanowane i realizowane w partnerstwie (aspekt jakościowy, synergia działań). Pozyskanie funduszy na rozwój obszaru funkcjonalnego będzie bezpośrednim rezultatem projektu. Udział w projekcie zwiększy świadomość uczestników w tym kierujących JST w zakresie KPZK i podejścia funkcjonalnego. Aspektem jakościowym jest też wypracowanie trwałych zasad współpracy i wymiany doświadczeń szczególnie w obszarze powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem. Projekt ma fundament w postaci porozumienia poprzedzonego przyjęciem uchwał intencyjnych przez JST. Efekty projektu - jak strategia regionu - będą trwałe, zostaną udostępnione szerokiemu ogółowi. Działania projektu spowodują kompleksowe zdefiniowanie i rozwiązanie głównych problemów na obszarze funkcjonalnym - wykraczającym poza granice pojedynczej gminy. Wdrożenie rezultatów nastąpi poprzez wspólne działania gmin partnerskich np. podczas aplikowania i realizacji projektów w latach 2014-2020. Realizacja szczegółowo zaplanowanych i wyselekcjonowanych inwestycji przełoży się na wzrost konkurencyjności regionu, co gwarantuje trwałość rezultatów. Wzrośnie wartość obszaru w zakresie jego atrakcyjności jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i dostarczania usług.

Drukuj PDF

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional