Jesteś tutaj: Strona główna Obszar funkcjonalny

Grupa docelowa objęta projektem

Zasięg planowanego obszaru funkcjonalnego wynika z podobieństwa cech geograficznych obszaru, wysokiego potencjału gmin partnerskich w zakresie rozwoju turystyki oraz przygranicznego położenia. Potencjałem terenu jest stan środowiska naturalnego i dogodne warunki do rozwoju turystyki.

Planowany obszar funkcjonalny tworzy 11 JST - Gmina Miejska Włodawa - lider zawartego porozumienia wspólnie z Powiatem Włodawskim i 9 gminami wiejskimi: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki. Grupa docelowa to gminy powiatu włodawskiego oraz granicząca z nimi Ruda-Huta i Sosnowica. Partnerzy wspólnie tworzą obszar ciągły przestrzennie wyodrębniony ze względu na zbliżone cechy geograficzne, społeczno-gospodarcze oraz potencjał w rozwoju turystyki. Włączenie do obszaru funkcjonalnego gminy Ruda-Huta wynika z istniejących relacji pomiędzy 7 JST powiatu oraz gminy Ruda-Huta wspólnie wchodzących w skład struktury Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” działającej od 2008 r. Gmina Sosnowica ma natomiast bardzo zbliżony do gmin powiatu włodawskiego potencjał w zakresie rozwoju turystyki. Dla gmin powiatu włodawskiego naturalnym centrum usług (szkolnictwo, usługi medyczne) jest centralne miasto Włodawa.

Potencjałem terenu zdiagnozowanym w wielu analizach i badaniach służących opracowaniu dokumentów strategicznych województwa jest stan środowiska naturalnego i dogodne warunki do rozwoju turystyki.

Drukuj PDF

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional