Jesteś tutaj: Strona główna 2 października 2014 roku

2 października 2014 roku

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku” partnerzy, poszczególne jednostki samorządu, podejmują obecnie uchwały na sesjach rad gmin/powiatu przyjmujące do realizacji powyższą Strategię.

Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje koncepcję funkcjonowania nowo powstałego obszaru funkcjonalnego. Opracowanie jest długookresowym planem rozwoju, sporządzonym przy współudziale mieszkańców gminy i partnerów społeczno-gospodarczych, zawierającym syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju obszaru oraz celów strategicznych i kierunków działań, służących ich osiągnięciu.

Opracowane dokumenty implikują się i zostały skonkretyzowane zgodnie z zasadami planowania strategicznego. Przy ich opracowaniu przyjęto model ekspercko-partycypacyjny polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej. Ponadto wykonano dodatkowe opracowanie w postaci Prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne i uzgodnienia z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie.

Drukuj PDF

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2019 Valid XHTML 1.0 Transitional