Jesteś tutaj: Strona główna Cele projektu

Cele projektu

Celem głównym projektu jest określenie granic i potencjalnego kierunku rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy, opracowanie strategii rozwoju obszaru a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, promocja zintegrowanego/ partnerskiego podejścia do problemów obszaru. Zaplanowane cele szczegółowe do realizacji:

  1. Rozwój i wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
  2. Prawidłowe wyznaczenie granicy miejskiego obszaru funkcjonalnego (delimitacja),
  3. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych,
  4. Wsparcie gmin partnerskich w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz partnerskie podejście do kluczowych zagadnień dotyczących obszaru w kontekście celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,
  5. Wspieranie terenu obszaru w zakresie jego atrakcyjności jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i dostarczania usług,
  6. Przeciwdziałanie problemom rozwojowym ośrodka lokalnego - Włodawy, a co za tym idzie depopulacji tego obszaru oraz utraty jego funkcji gospodarczych,
  7. Wsparcie we wdrażaniu założeń wynikających z KPZK dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych,
  8. Wzmocnienie współpracy między partnerskimi JST koniecznej do realizacji wspólnych działań.

Drukuj PDF

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional