Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

Informujemy, że prace dotyczące opracowania dla Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego dokumentów planistycznych zostały zakończone. W dniu 11 lipca 2014 r. podpisano protokół odbioru całości dokumentacji:

1.    Strategia Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r.
2.    Delimitacja Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego
3.    Plan działań inwestycyjnych
4.    Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r.
5.    Podsumowanie konsultacji społecznych

2 lipca 2014 r. ogłoszony został przetarg na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej.

Dokumentacja dostępna jest na stronie:

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Włodawie

Trwają obecnie prace nad przygotowaniem przetargu dotyczącego przygotowania kompletów dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z przeprowadzonej diagnozy. Wyboru inwestycji, dla których przygotowana zostanie dokumentacja techniczna w ramach projektu, dokonali wspólnie partnerzy projektu w oparciu o wskazania strategii oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Planowana ilość kompletów dokumentacji technicznych - 25 sztuk.

Procedura przetargowa zgodna z PZP uruchomiona zostanie na początku lipca br.

Plik do pobrania Zadania inwestycyjne

Burmistrz Włodawy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z załącznikami.

Plik do pobrania Ogłoszenie
Plik do pobrania Prognoza
Plik do pobrania Formularz konsultacyjny zgłaszania uwag

Konferencja: „Współpraca samorządów ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego”

W dniu 3 kwietnia 2014 roku Partnerzy projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej” spotkali się na konferencji poświęconej praktycznym aspektom współpracy samorządów. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Zajazdu „Drob” w Urszulinie.

Głównym tematem spotkania była współpraca samorządów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych a także rozwoju turystyki. Praktyczną wiedzą w tym zakresie podzieli się z uczestnikami prelegenci. Pan Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich z Poznania wraz ze swoim zastępcą dr Tomaszem Podkańskim omówili praktyczne formy współpracy samorządów. Temat waloryzacji przestrzeni turystycznej bardzo ciekawie przedstawił dr Janusz Majewski (Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Pan Jarosław Komża (ekspert Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich) przybliżył obecnym możliwości finansowania działań inwestycyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na konferencji przedstawiono ponadto efekty prac nad dokumentami planistycznymi zawierającymi delimitację miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy (Sebastian Łuczkiewicz urbanista/architekt) wraz ze strategią rozwoju obszaru oraz sektorową strategią rozwoju turystyki.

Dokumenty strategiczne obszaru przygotowała firma EuroCompass Sp. z o. o.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

Prezentacje z konferencji oraz galeria zdjęć.

Plik do pobrania Delimitacja Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Plik do pobrania Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku
Plik do pobrania Wymiar terytorialny 2014-2020
Plik do pobrania Waloryzacja Przestrzeni Turystycznej - prezentacja
Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional