Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie trzeci przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”.

Dokumentacje będą dotyczyć 7 odrębnych zadań obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi gminnej, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 roku” partnerzy, poszczególne jednostki samorządu, podejmują obecnie uchwały na sesjach rad gmin/powiatu przyjmujące do realizacji powyższą Strategię.

Strategia Rozwoju Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje koncepcję funkcjonowania nowo powstałego obszaru funkcjonalnego. Opracowanie jest długookresowym planem rozwoju, sporządzonym przy współudziale mieszkańców gminy i partnerów społeczno-gospodarczych, zawierającym syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju obszaru oraz celów strategicznych i kierunków działań, służących ich osiągnięciu.

Opracowane dokumenty implikują się i zostały skonkretyzowane zgodnie z zasadami planowania strategicznego. Przy ich opracowaniu przyjęto model ekspercko-partycypacyjny polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej. Ponadto wykonano dodatkowe opracowanie w postaci Prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne i uzgodnienia z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie.

W dniu 28 sierpnia 2014 r. miało miejsce otwarcie ofert w drugim przetargu na wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”. Przetargiem objętych jest 13 zadań. Wpłynęło łącznie 9 ofert.

Galeria zdjęć Galeria zdjęć

20 sierpnia 2014 r. ogłoszony został drugi przetarg na wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”. Przetargiem objętych jest 13 zadań. Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00.

Dokumentacja dostępna jest na stronie: BIP Urzędu Miejskiego we Włodawie

Przedstawiamy Państwu artykuł dotyczący projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny...” jaki ukazał się 21 lipca 2014 r. w tygodniku Super Tydzień Chełmski.

Plik do pobrania

Super Tydzien Chełmski logo

Artykuł prasowy z tygodnika Super Tydzień Chełmski

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional