Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

Dokonano odbioru 5 kompletów dokumentacji technicznej dotyczącej zadań zgłoszonych przez poszczególnych Partnerów:
- Połączenie wodociągu Hańsk – Dubeczno
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobibór – Dubnik
- Modernizacja oświetlenia w Hańsku
- Modernizacja oświetlenia w Dubecznie
- Budowa i rozbudowa ujęcia wody w Starym Brusie
Łączna wartość wykonanej dokumentacji wynosi ponad 115 tys. zł
Pozostałe komplety dokumentacji – 15 sztuk zostaną wykonane w  późniejszych terminach.

Wynik postępowania publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.


Informacja o wynikach postępowania z dnia 22 grudnia 2014 roku

Do dnia 11 grudnia 2014 roku można składać oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. „Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”, obejmujących rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=222&p1=szczegoly&p2=37855

Wynik postępowania publicznego na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.


Informacja o wynikach postępowania z dnia 12 listopada 2014 roku

Do dnia 29 października 2014 r. można składać oferty na Wykonanie dokumentacji technicznych w ramach projektu pn. Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej, obejmujących zagospodarowanie parku, rozbudowę stadionu, przebudowę budynków publicznych, remont drogi, budowę studni głębinowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Informacje o trwającym przetargu można znaleźć na stronie http://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=222&p1=szczegoly&p2=37240

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional